Ihmistyö Markku Parviainen Oy

Yritys perustettiin 2012. Kotipaikka on Kajaani sen asiakkuudet ovat keskittyneet Kajaaniin ja Kainuuseen.

Yhteystiedot:

Honkakatu 18, 87100 Kajaani. Puhelin 0405470932

markkup909@gmail.com

Koulutukseni ja työkokemukseni

Olen tehnyt noin 30 vuotisen työuran Oulun yliopiston Kajaanin täydennyskoulutusyksikön, sittemmin kehittämiskeskuksen ja aikuiskoulutuspalveluiden työntekijänä. Olen koulutukseltani aikuiskouluttaja FM Tampereen yliopistosta 1976. Lisäksi olen suorittanut työn ohessa toiminnallisen ryhmätyön ohjaaja -tutkinnon TRO. Työyhteisön kehittäjä- koulutusohjelman ja lyhytmuotoisia ryhmädynamiikkaan liittyviä koulutuksia.

Työtehtäviini on kuulunut työyhteisöjä palvelevan täydennyskoulutuksen suunnittelua ja toteutusta. 1990-luvun puolivälistä olen toiminut Suomen työnohjaajat ry:n STORY rekisteröimänä työnohjaajana.

Työnohjaus on ollut pääasiallinen tehtäväalueeni yliopistossa noin kaksikymmentä vuotta. Asiakaskuntani on ollut laaja: sosiaali- ja terveystoimi, varhaiskasvatus, peruskoulu ja lukio, ammatillinen koulutus, yliopistokoulutus. Muut valtionhallinnon sektorit mm. ympäristöhallinto, verohallinto, poliisitoimi ja kriminaalihuolto.

Lisäksi olen toiminut yksityisen sektorin yhteisö – ja yksilötyönohjaajana, mukaanlukien esimiestyön työnohjauksen.

Tunturivaellus on ollut läheinen harrastukseni 1970-luvun alusta. Olen vaeltanut erityisesti Saariselän alueella kesällä ja talvella kymmeniä kertoja.

 

 

Vastaa