Hossan hiljaisuus

 

Hiljaisuus puhuu äänellä, joka ei kuulu tämän päivän teho- ja tulospaineen keskellä kipuilevien kansalaisten korviin. Kun hiljaisuuden äärelle lopulta asettuu, sillä saattaa olla niin paljon asiaa, ettei mieli ehdi edes päästä mukaan. Kun hiljaisuudelle antaa aikaa, sen vuoropuhelu omassa mielessä rauhoittuu ja hiljaisuuden hyvää tekevä ja hoitava vaikutus täyttää vähä vähältä mielen. Tämä ikiaikainen ihmisen tarve vetäytyä syrjään ja hiljentymiseen, hiljaisuuden kuuntelemiseen, korostuu sitä enemmän, mitä vähemmän siihen on mahdollisuutta.

Luonto on ihmiselle ikiaikainen paikka etsiä hiljaisuutta ja rauhaa. Kansallispuistojen verkko on kaikille meille tarkoitettu ympäristö, jonne voimme vetäytyä ja josta  voimme etsiä ja löytää keholle ja mielelle hyvää tekevää hiljaisuutta.

Hossan hiljaisuudessa  yhdistyvät vetäytymisen perinteeseen liittyvä pienessä ryhmässä jaettu hiljaisuus (puhumattomuus) ja rauhallisessa luontoympäristössä    tapahtuva ohjattu ryhmävaellus. Tavanomaisesta retriitistä poiketen Hossan hiljaisuudessa  ei ole sidottu tiettyyn uskonnolliseen tai hengelliseen viitekehykseen, vaikka se sisältääkin retriiteistä tuttuja peruselementtejä: sopimukseen perustuva puhumattomuus, vetäytyminen omaan rauhaan, mahdollisuus kahdenkeskiseen luottamukselliseen keskusteluun ohjaajan kanssa, vapaaehtoisuus osallistumisessa sekä hiljaisuuden etsiminen ja kohtaaminen omin ehdoin.