Työnohjaus

TYÖNOHJAUS

Työnohjaus on työn kehittämisen muoto, jossa vapaaehtoisuuden ja luottamuksellisuuden periaatteita  noudattaen yksilö, ryhmä, työtiimi tai työyhteisö käsittelevät koulutetun ohjaajan kanssa työhönsä liittyviä ongelmia, ristiriitoja,  haasteita ja kehittämismahdollisuuksia  etsien niihin myös uusia näkökulmia, oivalluksia ja ratkaisuja. Keskeinen menetelmä on  vuoropuhelu, aidon kuuntelun ja itseilmaisun yhdistelmä.

Työnohjaus ei ole terapiaa, vaikka sillä voi olla terapeuttisia vaikutuksia, kun esim. ratkaistuihin ongelmiin sidottu energia vapautuu mielekkäämpään käyttöön.

Työnohjaus ei ole koulutusta, vaikka sen sisään on rakennettu idea ja pyrkimys oppia  tutkimaan ja käsittelemään työhön ja työyhteisöön liittyviä ilmiöitä.

Oma työnohjaaja-ajatteluni perustuu humanistiseen ihmiskäsitykseen, morenolaiseen suhde- ja rooliajatteluun,  sosiometrian ja toiminnallisuuden hyväksikäyttöön ja työhyvinvoinnin tärkeyteen.

Ohjaajan tehtävänä on luoda turvallinen ilmapiiri, jossa ohjattava tai ohjattavat uskaltavat puhua työhön liittyvistä asioista niiden oikeilla nimillä ja kohdata itsensä että yhteisönsä aikuisen tasolla .Ohjattavien odotukset ja tavoitteet työnohjaukselle ovat lähtökohta, samoin ohjaajan ilmaisema  odotus ohjattavien vastuunkannosta mielekkään ohjausprosessin onnistumiseksi.